1. Werkgever zal meewerken aan het fiscaal gunstig verrekenen van de vakbondscontributie voor zover en zolang de belastingregels dit toestaan. Daarbij wordt de vakbondscontributie netto door werkgever vergoed onder gelijktijdige vermindering van het bruto salaris met hetzelfde bedrag.
  2. In 2021 biedt de werkgever de medewerker eenmalig aan het basislidmaatschap over 2021 van de Kunstenbond te vergoeden.
  3. Nieuwe medewerkers wordt aangeboden een jaar lang tegemoet te komen in het basislidmaatschap van de Kunstenbond.