De salaristabel bevat een salarisschaal niveau 8a. Deze schaal kan, indien door werkgever gewenst, door (zeer) grote podia worden gebruikt bij een inschaling van medewerkers in salarisschaal niveau 8. De treden in salarisschaal 8a kunnen in dat geval een uitloopmogelijkheid bieden van schaal 8, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om voor een functie een maximum salaris(trede) binnen schaal 8a vast te stellen.

Maandsalaris

CAO-NPF Salaristabel 1 januari t/m 30 juni 2021. Per 1 januari 2021 is het Wettelijk Minimumloon aangepast en dus ook het loongebouw. Die verhoging is in onderstaande tabel verwerkt.

2 decimaal afronding
Uitgangspunt: de bedragen van de eerste-trede-maandsalaris van 2020, juli-december

basis uurloon: het schaal (maandsalaris) gedeeld door:
165,30 (excl VD & VT) (factor VNPF voor het jaar 2021 : 365 minus 104 weekenddagen, dagen à 7,6 uur) factor SoZa: 164,6666667

wp = wachtperiodiek; 3 jaar


BASIS UURLOON jan t/m jun 2021 
exclusief VD (12,99%) en exclusief VT (8%)