CAO

Nederlandse poppodia
en -festivals

CAO NPF

Op 19 maart 2021 zijn de WNPF en de Kunstenbond een cao-akkoord overeengekomen voor het jaar 2021. De cao is hier te downloaden. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021.

Vragen?
WNPF-leden kunnen voor vragen terecht bij Lisa Bos via lisa.bos@vnpf.nl.

Gezamenlijke verklaring Fair Practice Code

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Het had ooit als doel om op meerdere niveaus hierover een gesprek te stimuleren en faciliteren. De code moest uitnodigen tot kritische reflectie en een handreiking bieden voor hoe de sector in gezamenlijkheid tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk zou kunnen komen. Ook moest het functioneren als een paraplu voor regelingen en richtlijnen ter verbetering van het verdienvermogen en ontwikkelingsperspectieven voor werkenden in de culturele en creatieve sector.

De cao voor poppodia en -festivals functioneert al jaren precies als bovenbedoelde ‘regelingen en richtlijnen’. Inmiddels is de code (onbedoeld) uitgegroeid tot een subsidievoorwaarde. Ook sommige gemeenten hanteren de Fair Practice Code als subsidievoorwaarde maar hebben vaak geen benul van hoe dit te toetsen. Daarom hebben Kunstenbond en WNPF deze gezamenlijke verklaring opgesteld die alleen van toepassing is op WNPF-leden.

Download hier de gezamenlijke verklaring van de WNPF en de Kunstenbond over de Fair Practice Code.

CAO Artikelen


Contact


Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals
Bataviastraat 24 1095 ET Amsterdam
lisa.bos@vnpf.nl
020-4215005