Nieuwe cao Poppodia heeft looptijd van twee jaar

Amsterdam, 4 februari 2015 - FNV KIEM en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) hebben een nieuwe cao voor de poppodia en -festivals (cao-NPF) afgesloten. Deze is in gegaan op 1 januari 2015 [...]