Wat is de WNPF?

De WNPF is de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals en vertegenwoordigt 32 werkgevende poppodia en -festivals. Samen met de Kunstenbond (de vakbond) maakt de WNPF collectieve arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van de aangesloten organisaties.

Lidmaatschap

Als poppodium of festival kun je lid worden van de WNPF. Leden zijn gebonden aan de afspraken die worden gemaakt tijdens de cao-onderhandelingen en op die manier regel je goede arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers.

Wil je als organisatie lid worden van de WNPF, dan dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. De organisatie is een rechtspersoon;
b. De organisatie is een popfestival of poppodium of exploiteert een daarmee verwante instelling;
c. De organisatie is gevestigd in Nederland en verricht daar haar activiteiten.

Aanmeldingen worden behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering van de WNPF.

Bestuur & extern secretariaat

De vereniging heeft een bestuur met daarin afgevaardigden van WNPF-leden en externe bestuursleden. Het bestuur bestaat thans uit:

– Joris Holter (Adjunct directeur Doornroosje en Merleyn, Nijmegen) – voorzitter
– Vincent Lépinasse (extern bestuurslid) – secretaris
– Judith Warries (Directeur Victorie, Alkmaar) – penningmeester
– Heleen Yntema (HR-manager TivoliVredenburg, Utrecht) – bestuurslid
– Wilco Witte (Directeur De Vorstin, Hilversum) – bestuurslid

Het bestuur laat zich ondersteunen door extern secretaris Simon de Groot. Simon werkt voor de VNPF en is te bereiken via simon@vnpf.nl.

Contributie

De contributie wordt berekend conform de contributiestaffel. De contributiestaffel is opgesteld vanuit de volgende uitgangspunten:

– Ieder lid betaalt een vaste bijdrage van € 500 aan de WNPF ter ondersteuning van de standaard dienstverlening van de werkgeversvereniging.

– Ieder lid betaalt naast de vaste bijdrage een variabele bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van de totale personeelskosten van de organisatie. Onder de totale personeelskosten vallen: Brutoloon en salaris, sociale lasten, pensioenlasten, kosten ingehuurd personeel, vrijwilligerskosten en overige personeelskosten. 

– Met deze variabele bijdrage heeft het bestuur getracht de overige kosten van de WNPF eerlijker te verdelen. Dit betekent dat de grote podia met een hogere personeelskosten expliciet meer gaan bijdragen.

– Nieuwe leden betalen naast de contributie een instaptarief van € 500,- om met terugwerkende kracht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Loon- en Functiegebouw.

totale personeelskosten per jaar  Contributie 2023
van (€)tot  (€) (€)
0349.999 650,00
350.000599.999 1.000,00
600.000999.999 1.350,00
1.000.0002.999.999 1850,00
3.000.000of meer 2.250,00

Leden

In 2023 zijn lid van de WNPF: 013, Baroeg, ‘t Beest, Bibelot, Burgerweeshuis, Cultureel Centrum Bullekerk, Corneel, Doornroosje, Effenaar, EKKO, FLUOR, Grenswerk, De Helling, LantarenVenster, Le Guess Who?, Luxor Live, Melkweg, Merleyn, Metropool, Mezz, NIEUWE NOR, Nobel, P60 Poppodium, PAARD, Parade, Paradiso, Patronaat, Popradar, TivoliVredenburg, Victorie, De Vorstin, VNPF, Willem Twee

CAO Artikelen


Contact


Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals
Bataviastraat 24 1095 ET Amsterdam
simon@vnpf.nl
020-4215005