CAO-NPF Salaristabellen 1 juli t/m 31 december 2024.

Bruto maandsalaris

Afronding:     Op twee decimalen. Uitgangspunt zijn de bedragen van de eerste-trede-maandsalaris van 2024, jan-jun

wp = wachtperiodiek

De salaristabellen bevatten een salarisschaal niveau 8a. Deze schaal kan, indien door werkgever gewenst, door (zeer) grote podia worden gebruikt bij een inschaling van medewerkers in salarisschaal niveau 8. De treden in salarisschaal 8a kunnen in dat geval een uitloopmogelijkheid bieden van schaal 8, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om voor een functie een maximum salaris(trede) binnen schaal 8a vast te stellen.

Bruto uurloon

Het bruto uurloon is exclusief vakantiedagen (13,54%) en exclusief vakantietijd (8%)

Berekening basis uurloon:   het (schaal) maandsalaris gedeeld door 164,6666667

(excl. vakantiedagen en vakantietijd)

Berekening uurtarief wettelijk minimumloon:

Why bodybuilders are so much bigger today testosterone for sale list of male professional bodybuilders – wikipedia