Amsterdam, 4 februari 2015 – FNV KIEM en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) hebben een nieuwe cao voor de poppodia en -festivals (cao-NPF) afgesloten. Deze is in gegaan op 1 januari 2015 en kent een looptijd van twee jaar.

Gedurende de looptijd van de cao worden de lonen structureel met 2% verhoogd. Daarnaast ontvangen de medewerkers van de poppodia een eenmalige uitkering van € 500.

De langere looptijd van de cao geeft partijen de mogelijkheid nader met elkaar in gesprek te treden. Zo gaan cao-partijen gedurende de looptijd van deze cao in overleg om de criteria voor de functiewaardering (en dus het functiegebouw) grondig te evalueren en indien gewenst aan te passen. Cao-partijen blijven tevens de mogelijkheid van een gemeenschappelijke pensioenregeling onderzoeken.

Deze cao blijft bijdragen aan het bestendigen van de popsector door te investeren in kennis, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers op basis van gezamenlijke visie en verantwoordelijkheid. Flexibiliteit en veel ruimte voor de ondernemer was en blijft steeds het uitgangspunt.

Beide onderhandelingsdelegaties kijken terug op een zorgvuldig tot stand komen van deze nieuwe cao. De gesprekken lieten zich niet kenmerken als ‘touwtrekken’, waarbij de winst van de een het verlies van de ander is, maar als nauwgezet doorrekenen en puzzelen waarbij samen stukje voor stukje aan een gezamenlijk bevredigend resultaat is gewerkt.

Bij de WNPF zijn op dit moment 21 poppodia aangesloten.