1. Werkgever organiseert de arbeid zodanig dat de werknemer:
  1. maximaal 12 uur per dienst werkt;
  2. maximaal 60 uur per week werkt;
  3. maximaal gemiddeld 55 uur per week per 4 weken werkt;
  4. maximaal gemiddeld 48 uur per week per 16 weken werkt.
 2. De arbeidstijdenwet kent voor de podiumkunsten een aantal afwijkende regels. Deze staan in dit artikel vermeld. De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat de werknemer:
  1. maximaal 12 uur per (nacht)dienst werkt;
  2. maximaal 72 uur per week werkt;
  3. maximaal gemiddeld 48 uur per week per 16 weken werkt;
  4. maximaal gemiddeld 40 uur per week per 52 weken werkt.
 3. Slechts in incidentele gevallen waarin de arbeid niet anders geregeld kan worden, mag 14 uur arbeid per (nacht)dienst worden verricht, mits werknemer na die dienst een onafgebroken rusttijd van tenminste 24 uur heeft. Op grond van de wet is dit gemaximeerd tot maximaal 26 maal per jaar. Dit is ook van toepassing op combinatiefuncties waarvan één van de gecombineerde functies evenementgebonden is. Structureel inroosteren van dergelijke diensten is niet toegestaan.
 4. De in lid 1 genoemde arbeidstijden zijn de standaard van de Arbeidstijdenwet en zijn voor iedereen het uitgangspunt. De arbeidstijden van lid 2 en 3 zijnhierop een uitzondering die voor uitzonderlijke gevallen een mogelijkheid geeft om van de Arbeidstijdenwet af te wijken.