hoofd productie (8)
Als eerst verantwoordelijke faciliteren, voorbereiden, ondersteunen en uitvoeren van producties en projecten met inbegrip van alle technische zaken, verantwoordelijk voor zowel de door de onderneming zelf gemaakte programma’s als de programma’s die tot stand komen in  samenwerking met externe ondernemingen. Leiding geven aan een team van productiemedewerkers; verantwoordelijk voor de inzet van personeel bij producties; dragen van budgetverantwoordelijkheid; eindverantwoordelijk voor de  realisatie van technische en hospitality riders.

coördinator productie (7)
Als eerst verantwoordelijke faciliteren, voorbereiden, ondersteunen en uitvoeren van producties en projecten met uitzondering van de podium-technische zaken, verantwoordelijk voor de programma’s die tot stand komen in samenwerking met externe ondernemingen; leiding geven aan een team van productiemedewerkers; verantwoordelijk voor de inzet van personeel bij producties en voor het beheer van financiën; eindverantwoordelijk voor de realisatie van technische en hospitality riders.

productieleider / productiemanager (6)
Leiding geven aan alle werkzaamheden ter voorbereiding, ondersteuning en uitvoering van een productie. Voert overleg met opdrachtgevers, programmeurs, uitvoerders en leveranciers. Is gastheer/gastvrouw, stuurt medewerkers aan tijdens de productie, zorgt voor een correcte administratieve afhandeling van de activiteit, is verantwoordelijk voor het onderhoud van apparatuur. Assisteert hoofd productie bij alle voorkomende werkzaamheden.

coördinator muzikantenservice (6)
Ontwikkelen en realiseren van ondersteunende projecten, specifiek op lokaal en regionaal niveau, ondersteuning bieden aan lokale bands, artiesten en agenten; zorgen voor een optimale benutting en bezetting van oefenruimtes en studio’s. Werkt samen met de afdelingen programmering en marketing/publiciteit, treedt tijdens specifieke projecten op als projectbegeleider of productieleider.

medewerker ticketing (5)
Mede vormgeven aan het verkoopbeleid en de feitelijke verkoop van tickets voor producties. Uitzetten, bijhouden en bijsturen van de voorverkopen. Uitzetten van de (avond)verkopen aan de kassa. Onderhouden van contacten met ticketing partners extern en intern met de producenten en met de  kassa.

medewerker productie (4)
Uitvoering geven aan de werkzaamheden ter voorbereiding van de producties, verzorgen van de communicatie intern over de productie. Toezicht houden op de artiestenverblijven en de voorzieningen voor de artiesten, zorg dragen voor administratieve werkzaamheden, verrichten van ondersteunende taken voor de productieleider.

stagemanager (4)
Onder eindverantwoordelijkheid van de productieleider/productiemanager gastheer/gastvrouw zijn voor bands/dj’s, aansturen van assistenten techniekmedewerkers tijdens (de voorbereiding en afbouw van) de productie en zorgdragen voor een correcte administratieve afhandeling van de uitbetalingen aan artiesten. Nota bene: De productieleider betaalt de artiesten uit.

assistent productie (3)
Verrichten van uitvoerende werkzaamheden in de voorbereiding van producties en het ondersteunen van de productieleider tijdens producties, mogelijk toegespitst op één bepaald genre, opstellen van infolijsten, tijdschema’s, zorgen voor een volledige documentatie ruim voor de productie, leggen van telefonische contacten, boeken van vluchten en/of hotels.