hoofd publieksdiensten (7)
Verantwoordelijkheid dragen voor de voorbereiding en uitvoering van de publieksactiviteiten, waaronder productie, kassa/receptie, activiteitenbeheer, horeca en onderhoud gebouw. Kan ook verantwoordelijk zijn voor vrijwilligersbeleid en de commerciële verhuur.

bedrijfsleider (6)
Verantwoordelijkheid dragen voor de algehele gang van zaken op momenten dat het gebouw open is voor publiek, verantwoordelijkheid dragen voor een hoog serviceniveau van de publieksgerichte  afdelingen (bij zeer grote ondernemingen van één publieksgerichte afdeling), toezien op naleving Arbovoorschriften, eventueel beheren avondkas en uitbetalen van artiesten/managers.

hoofd kassa / receptie (6)
Coördineren van werkzaamheden kassa/receptie (box office), rooster en instructies maken, volledig leiding geven aan medewerkers, contact onderhouden met voorverkoopadressen, verzorgen kasbeheer en administratie, onderhouden kassasysteem, signaleren verbetermogelijkheden dienstverlening.

activiteitenbeheerder (5)
Zorgen voor de begeleiding van concrete publieksactiviteiten en het goed verlopen van de publieksstroom, dragen van verantwoordelijkheid voor de cash-geldstroom tijdens de  activiteiten, coördineren van de dienstverlening van medewerkers horeca, kassa/box office, garderobe, security, volgen instructies van de productieleiding en onderhouden van externe contacten (politie, brandweer, EHBO).

assistent bedrijfsleider (5)
Onder de bedrijfsleider mede verantwoordelijkheid dragen voor de algehele gang van zaken op momenten dat het gebouw open is voor publiek, coördineren vrijwilligers, toezien op  naleving ARBO-voorschriften, beheren avondkas, sleutelbeheer assisteren bedrijfsleider op  alle voorkomende onderdelen.

portier (4)
Zorgen voor de bewaking van het gebouw en de veiligheid van bezoekers en medewerkers, ontvangen van gasten, artiesten, medewerkers, vrijwilligers, registreren inkomende en uitgaande personen, bijdragen aan beveiliging van gebouw o.a. door videocontrole, afsluiten  gebouw of delen daarvan, in ontvangst nemen van goederen.

coördinator garderobe (3)
Inroosteren van garderobemedewerkers, verdelen van taken, toezien op optimale serviceverlening aan publiek, mede selecteren van garderobepersoneel, informeren van medewerkers, beheren van garderobemateriaal, bonnen etc.

medewerker kassa / receptie (3)
Ontvangen en te woord staan van bezoekers en bands, informatie verstrekken over voorstellingen en kaartverkoop, afhandelen telefoon, uitreiken/opsturen informatiemateriaal, boeken reserveringen en verkopen kaarten, opmaken kas.

assistent medewerker kassa / receptie (2)
Verkopen van consumptiemunten aan gasten en bezoekers. Mede ontvangen van bezoekers en mede het eerste gezicht vormen van het podium. Beheren eigen kassa, tellen kassa en omzet overdragen aan de leidinggevende van de betreffende activiteit. Beantwoorden van vragen van bezoekers of hen verwijzen. Neemt deel aan teamoverleg.

medewerker garderobe (1)
Innemen en uitgeven van jassen en andere afgegeven zaken, verkopen programmaboekjes, afdragen geld, op orde houden van publieksruimte, ontvangen en begeleiden van gasten, wijzen van gasten op huisregels.