stafmedewerker bestuur en beleid (7)
Ondersteunen directie in coördineren en uitvoeren van bestuurs- en beheerstaken, verzorgen vergaderplanning, voorbereiden vergaderingen, notuleren, opstellen ondernemings- en beleidsplannen en beleidsnotities, contractbeheer, uitwerking correspondentie, optimaliseren kantoororganisatie.

office manager (6)

Verantwoordelijkheid dragen voor de coördinatie van secretariële en ondersteunende werkzaamheden en de kantoororganisatie, leiding geven aan de medewerkers van secretariaat/administratie; voeren van het secretariaat van het bestuur, de directie en mogelijk mt-leden, maken van afspraken, versturen van uitnodigingen, bijhouden agenda’s, notuleren, organisatie vergaderingen, beheren centrale database en archief, inkopen kantoorartikelen.

directiesecretariaat (5)
Voeren van het secretariaat van de directie en mogelijk mt-leden, maken van afspraken, versturen van uitnodigingen, bijhouden agenda’s, notuleren, organisatie vergaderingen, beheren centrale database en archief, inkopen kantoorartikelen.

medewerker secretariaat (4)
Uitvoeren secretariële en ondersteunende werkzaamheden, aannemen en doorverbinden telefoongesprekken, maken van afspraken, versturen van uitnodigingen, bijhouden agenda’s, ontvangen van gasten, verzorgen administratie, archief en post, correspondentie voeren in Nederlands en moderne talen, notuleren, organiseren vergaderingen, registreren bezoekersaantallen, bijhouden  kantoorinventaris.

assistent secretariaat (2)
Verrichten van ondersteunende werkzaamheden secretariaat, telefoon/receptie/post/archief/ standaard correspondentie/adresbestanden, versturen uitnodigingen/mailings, uitvoeren van overige licht administratieve werkzaamheden.