Protocollaire afspraken 2022 – 2023

  1. In 2022 gaan Kunstenbond en WNPF in overleg over het herwaarderen van de criteria Fysieke belasting en Onregelmatigheid. Dit was reeds een protocollaire afspraak in 2021, maar is in 2021 nog niet van de grond gekomen.
  2. Kunstenbond en WNPF zijn voorstander van aansluiting bij een sociaal fonds voor opleiding en scholing, zoals het sociaal fonds podiumkunsten (SFPK). De WNPF en de Kunstenbond gaan een mogelijke aansluiting in 2022 verder uitwerken en concretiseren en beogen tussentijdse aansluiting in de huidige CAO-periode, waarna verplichte deelname in de volgende CAO-periode opgenomen kan worden in de CAO.