1. Werkgever vergoedt de meerkosten voor werknemers die thuiswerken. De vergoeding hiervoor bedraagt € 2,00 per dag en bestaat uit een vergoeding voor elektriciteit, verwarming, waterverbruik, koffie/thee en toiletpapier.
  2. Werkgever en werknemer stemmen met elkaar af wanneer een werkdag als een thuiswerkdag geldt.
  3. Kosten voor ergonomische en digitale middelen, zoals een laptop of bureaustoel, kunnen in overleg tussen werkgever en werknemer door werkgever (deels) vergoed worden. De werkgever bepaalt afhankelijk van de hoogte van de thuiswerkgraad en het eventuele parttimepercentage hoe hoog deze vergoeding is.
  4. Werkgever en werknemer leggen samen vast van wie eventuele aangeschafte zaken zijn en of er al dan niet een afbetaalregeling geldt wanneer een werknemer voortijdig uit dienst treedt.
  5. Voor de vergoeding van alle genoemde kosten moet een declaratie worden ingediend.