Bij een contract met een vast aantal uren per week kun je gewoon vakantiedagen opnemen en feestdagen genieten.
Voor een oproepkracht is dit in de praktijk lastiger. Wel kun je met bovenstaande opslagfactor de vakantie- en feestdagen per gewerkt uur verdisconteren.