1. Werkgever zal meewerken aan het fiscaal gunstig verrekenen van de vakbondscontributie voor zover en zolang de belastingregels dit toestaan. Daarbij wordt de vakbondscontributie netto door werkgever vergoed onder gelijktijdige vermindering van het bruto salaris met hetzelfde bedrag.
  2. Medewerkers die na 2021 in dienst komen wordt aangeboden een jaar lang tegemoet te komen in het basislidmaatschap van de Kunstenbond.