hoofd marketing en publiciteit (8)
Ontwikkelen en uitvoeren marketingbeleid en publiciteitsbeleid in een onderneming met zeer diverse klantgroepen en producten; bevorderen positionering van de onderneming; verrichten en analyseren marktonderzoeken, opstellen marketing- en publiciteitsplan; initiëren, coördineren en uitvoeren van marketingstrategieën; dragen van budgetverantwoordelijkheid; mede verantwoordelijk voor het algemene beleid van de onderneming.

coördinator marketing en/of publiciteit (7)
Ontwikkelen en uitvoeren marketingbeleid en/of publiciteitsbeleid; bevorderen positionering van de onderneming; verrichten en analyseren van eenvoudige marktonderzoeken, mede verantwoordelijkheid dragen voor het opstellen marketing- en/of publiciteitsplan; initiëren, coördineren en uitvoeren van marketingstrategieën en/of PR-strategieën; dragen van budgetverantwoordelijkheid.

senior medewerker marketing (6)
Zelfstandig ontwikkelen en opzetten van het marketing- en communicatiebeleid en ontwikkelen van een marketing/publiciteitsplan. Opstellen van prognoses en begroting. Vervaardigen van publiciteitsuitingen, redactionele werkzaamheden, coördineren en bewaken huisstijl. Showpromotie, onderhouden van contacten met de verschillende media. Opzetten en uitvoeren van publieksonderzoek. Heeft een coördinerende taak en kan een beperkte leidinggevende functie hebben.

medewerker marketing en publiciteit (5)
Adviseren over marketing- en/of publiciteitsplan, vervaardigen publiciteitsuitingen, redactionele werkzaamheden, contacten houden met media en publiek, onderhouden publiciteitsarchief en databestanden; beperkt operationeel leidinggeven.

assistent marketing en publiciteit (4)
Assisteren bij vervaardigen publiciteitsuitingen, onderhouden publiciteitsarchief en databestanden, verzorgen mailingen, vullen persmappen, bijhouden knipselkrant, versturen uitnodigingen,  administratieve afhandeling publieksactie.

assistent publiciteit (2)
Verrichten van eenvoudige ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de publiciteit, telefoon/receptie/post/archief/standaard correspondentie/adresbestanden, versturen uitnodigingen/mailings, verspreiden publiciteitsmateriaal, uitvoeren van overige licht administratieve werkzaamheden.

flyeraar (1)
Verspreiden van publiciteitsmateriaal (flyers, affiches) volgens vastgelegde instructie.