1. De werknemer, die minder dan 10 jaar verwijderd is van de AOW-gerechtigde leeftijd, is – in afwijking van artikel 6.4 – niet verplicht nachtdiensten te verrichten. Hij heeft vrije keus en verricht nachtdiensten op basis van vrijwilligheid.
  2. Onder een nachtdienst wordt in dit geval verstaan de uren tussen 01:00 uur en 06:00 uur.