Onderstreept = verplicht. Dit betreft een model en het model is facultatief.

  1. Naam onderneming : …
  1. Geldend voor de periode : …
  1. Functies binnen : …
 Functiebenaming Afdeling Contractvorm Regulier onbepaalde tijd (ja /nee?) ID & WIW payroll
Payroll Ingehuurd / zzp Vrijwilligers Stagiaires Omvang fte Omvang uren
  1. Afspraken inzake aanstellingsbeleid:
  1. Afspraken inzake doorstroming intern:

Toevoegen: organigram van de onderneming
Overeengekomen in overleg werkgeer met ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvergadering d.d.: …

Werkgever:…

Voorzitter ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of algemene personeelsvergadering…