manager P&O (7)
Ontwikkelen en uitvoeren personeelsbeleid, adviseren directie en management, invoeren en onderhouden managementinstrumenten, zorgen voor informatievoorziening aan werknemers over personele zaken, zorgen voor naleving werkgeversverplichtingen cao/Arbo/verzuim/ ongevallen/arbeidstijden/opleiding, verzorgen werving, selectie, uitdiensttreding, (doen) verzorgen personeelsadministratie en (mogelijk) salarisadministratie.

coördinator vrijwilligers (5)
Ontwikkelen en realiseren vrijwilligersbeleid, werving en selectie vrijwilligers, opstellen vrijwilligerscontracten, coördineren inzet vrijwilligers, informeren en begeleiden vrijwilligers, opstellen roosters, leiden vergaderingen met vrijwilligers, organiseren scholing vrijwilligers.

medewerker personeelszaken (5)
Adviseren over ontwikkeling en uitvoering personeelsbeleid. Beheren en bijhouden van persoonsdossiers. Actualiseren huishoudelijk reglement. Introduceren en begeleiden stagiair(e)s, onderhouden van contacten met opleidingen stagiair(e)s. Coördineren en regelen scholingsactiviteiten. Opstellen contracten met flexwerkers, stagiair(e)s. Bijdragen aan managementrapportage, verantwoordelijk voor correctheid registraties ziekte, arbeidsongeschiktheid, vakanties.

assistent personeelszaken (3)
Uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden op gebied van werving en selectie, opleidingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, vakantie en verlof; assisteren bij opstellen en verspreiden informatievoorziening aan werknemers, verzorgen eerste opvang binnenkomende vragen, verzorgen correspondentie, administratie, rapportages.