1. Werkgever verplicht zich tot inspanningen die kunnen leiden tot een succesvolle re-integratie van arbeidsongeschikte werknemer. Instrumenten die ingezet kunnen worden zijn onder meer: werken op therapeutische basis, aanpassing van werk en/of werkplek, trainingen, verandering van functie eventueel met aanvullende scholing.
  2. Werknemer verplicht zich om naar vermogen mee te werken aan re-integratieactiviteiten.
  3. Tijdens arbeidsongeschiktheid heeft werknemer recht om vakantie op te nemen, waardoor hij tijdelijk is vrijgesteld van zijn verplichting tot het meewerken aan reintegratieactiviteiten. Dit kan alleen in goed overleg met werkgever en/of arbo-arts.