hoofd podiumtechniek (7)
Verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van beleid op gebied van podiumtechniek en voor de uitvoering van de podium-technische werkzaamheden rondom concerten, activiteiten en projecten, verzamelen van de technische informatie rond producties; leiding geven aan de technische medewerkers (geluid, licht, AV, theatertechniek); verzorgen van roosters en toepassing  Arboregels, ontwikkelen en begroten onderhoudsplannen, onderhouden en beheren van podiumtechnische installaties; budgetbeheer, adviseren directie over ontwikkelingen op gebied van podiumtechniek, leveren van bijdragen voor het algemeen bedrijfsbeleid.

coördinator podiumtechniek (6)
Verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de podiumtechnische werkzaamheden rondom concerten, activiteiten en projecten, verzamelen van de technische informatie rond producties, leiding geven aan de technische medewerkers (geluid, licht, AV, theatertechniek), verzorgen van roosters en  toepassing Arboregels, onderhouden en beheren van podiumtechnische installaties, adviseren van directie over ontwikkelingen op gebied van podiumtechniek.

eerste technicus (specialist) (5)
eerste technicus geluid, eerste technicus licht, eerste technicus AV, eerste theatertechnicus
Uitvoeren van alle voorkomende technische werkzaamheden op één specifiek vakgebied (geluid, licht, AV of theatertechniek) rondom producties en projecten, geven van instructies aan andere technici op  hun specialisme en aan oproeptechnici, inkopen, beheren en onderhouden van technische materialen.

technicus (specialist (4)
geluidstechnicus, lichttechnicus, AV-technicus, theatertechnicus
Uitvoeren van alle voorkomende technische werkzaamheden op één specifiek vakgebied (geluid, licht, AV of theatertechniek) rondom producties en projecten, onderhouden van technische materialen.

allround technicus (4)
Uitvoeren van alle voorkomende technische werkzaamheden rondom producties, manifestaties en projecten. Inkopen, beheren en onderhouden van technische materialen. Het geven van instructies en uitleg aan oproeptechnici en vrijwilligers.

studiotechnicus (4)
Verzorgen van de techniek van de studio, technisch begeleiden van studioactiviteiten, maken van live opnames, verzorgen van demo’s, mixen, opnames archiveren, bijdragen aan mediaproducties, onderhouden en beheren van de apparatuur van de studio.

medewerker techniekploeg (3)
Mede verzorgen van de voorbereiding, de inrichting, de afwerking van een productie, project of activiteit (backstage, op het podium en in de zaal); verzorgen van het uitladen en plaatsen van apparatuur van artiesten en van decors, inrichten podium en kleedkamers, instructie geven aan oproepkrachten.

assistent techniekploeg (2)
Onder directe leiding assisteren bij de technische voorbereiding en feitelijke uitvoering van producties, projecten en activiteiten, assisteren bij het uitladen en plaatsen van apparatuur van artiesten en van decors.