1. De werknemer met een dienstverband van méér dan 80% fte (zijnde niet gelijk aan of niet minder dan 80% fte) maakt aanspraak op deze regeling. Hij kan ervoor kiezen om zijn inzetbaarheid te verlagen naar 80% van de omvang van zijn dienstverband, tegen 90% van het van toepassing zijnde salaris en met behoud van 100% van de pensioenopbouw.
 2. De werknemer met een dienstverband van méér dan 80% fte heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van deze regeling onder de volgende voorwaarden:
  1. werknemer heeft een leeftijd van 60 jaar of ouder;
  2. werknemer heeft een arbeidsverleden van tenminste vijf jaar bij werkgever;
  3. de eenmaal genomen keuze voor deze regeling is definitief en kan niet worden teruggedraaid;
  4. het recht op leeftijdsdagen voor werknemers van 45 jaar en ouder (zie artikel 53.2) komt bij de keuze voor deze regeling te vervallen;
  5. de vrijgekomen recuperatietijd dient, in overleg met werkgever, zoveel mogelijk aaneengesloten te worden opgenomen;
  6. de opbouw van verlofuren vindt plaats op basis van het nieuw tot stand gekomen aantal te werken uren.
 3. De regeling eindigt bij einde dienstverband en/of het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van werknemer.