1. De werknemer met een dienstverband van méér dan 80% fte (zijnde niet gelijk aan of niet minder dan 80% fte) maakt aanspraak op deze regeling. Hij kan ervoor kiezen om zijn inzetbaarheid te verlagen naar 80% van de omvang van zijn dienstverband, tegen 90% van het van toepassing zijnde salaris en met behoud van 100% van de pensioenopbouw.
 2. De werknemer met een dienstverband van méér dan 80% fte heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van deze regeling onder de volgende voorwaarden:
  1. werknemer heeft een leeftijd van 60 jaar of ouder;
  2. werknemer heeft een arbeidsverleden van tenminste vijf jaar bij werkgever;
  3. de eenmaal genomen keuze voor deze regeling is definitief en kan niet worden teruggedraaid;
  4. het recht op leeftijdsdagen voor werknemers van 45 jaar en ouder (zie artikel 53.2) komt bij de keuze voor deze regeling te vervallen;
  5. de vrijgekomen recuperatietijd dient, in overleg met werkgever, zoveel mogelijk aaneengesloten te worden opgenomen;
  6. de opbouw van verlofuren vindt plaats op basis van het nieuw tot stand gekomen aantal te werken uren.

  Bodybuilder dies due to excessive intake of steroids, was preparing for competition in Thane tren dosage ipswich bodybuilder keen to raise the bar

 3. De regeling eindigt bij einde dienstverband en/of het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van werknemer.