Voor lopende ketens van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt de volgende overgangsregeling:

a. Op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die worden voortgezet voorafgaand aan de kvo-datum*, blijven ten aanzien van de ketenregeling de bepalingen van de cao NPF 2019-2020 van toepassing (art. 10 lid 2, art. 11 lid 2 en art. 12 lid 6 cao NPF 2019-2020).

b. Op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die worden voortgezet op of na de kvo-datum is de wettelijke ketenregeling (art. 7:668a BW) eerst van toepassing wanneer de volgende arbeidsovereenkomst wordt aangegaan op of na de kvo-datum.

* Overal in de cao wordt gesproken over werknemer of het daaraan gekoppelde mannelijke voornaamwoord ‘zijn’. Expliciet wordt hier zowel ‘mannen’ als ‘vrouwen’ bedoeld.