hoofd faciliteiten (7)
Ontwikkelen en uitvoeren van het facilitair beleid, plannen groot onderhoud en investeringen op lange termijn, begroten en plannen van klein onderhoud en kleine investeringen, toezicht houden op het gereed voor gebruik zijn van ruimtes en veiligheid van gebouw (inclusief buitenruimtes) en voorzieningen, activiteiten- en personeelsplanning, inroosteren, beheren afdelingsbudget en administratie, toezicht houden op naleving veiligheidsvoorschriften (ARBO) en schoonmaak gebouw.

coördinator onderhoud en beheer (6)
Verantwoordelijkheid dragen voor gebruik gereed zijn van ruimtes, onderhoud en veiligheid van gebouw (inclusief buitenruimtes) en voorzieningen, activiteiten- en personeelsplanning, inroosteren, beheren afdelingsbudget en administratie, doen van voorstellen m.b.t. onderhoud en investeringen, toezicht op naleving veiligheidsvoorschriften (ARBO) en schoonmaak gebouw.

medewerker technisch onderhoud (4)
Verzorgen van het onderhoud en herstel van het gebouw, inventaris, apparatuur, gereedschappen; onderhouden van het buitenterrein; beheren van materialen en voorraden.

coördinator beheer oefenruimten (3)
Gastheer/gastvrouw zijn voor repeterende bands, informatie verstrekken aan muzikanten over het gebruik van oefenruimtes en toezicht houden op de uitvoering van de richtlijnen voor het gebruik, verrichten van kleine reparaties, inroosteren van beheerders oefenruimtes en hen voorzien van informatie en instructies, voorraadbeheer.

hoofd schoonmaak (3)
Coördineren van alle werkzaamheden op gebied van schoonmaak van het gebouw en leiding geven aan de schoonmaakmedewerkers, bijhouden van de schoonmaakadministratie, overleggen met productiemedewerkers over programma en tijdsplanning.

assistent onderhoud gebouw (2)
Verzorgen van het onderhoud en herstel van het gebouw, inventaris, apparatuur, gereedschappen,
onderhouden van het buitenterrein onder directe leiding en op instructie van leidinggevend.

beheerder oefenruimten (2)
Gastheer/gastvrouw zijn voor repeterende bands, informatie verstrekken aan muzikanten over het gebruik van oefenruimtes en toezicht houden op de uitvoering van de richtlijnen voor het gebruik, verrichten van kleine reparaties.

schoonmaker (2)
Opruimen, schoonmaken en inrichten van de ruimtes in het gebouw volgens richtlijnen en instructies van de leidinggevende.