1. Werkgever kan, afhankelijk van de concrete situatie, werknemer onbetaald buitengewoon verlof toekennen gedurende een langere periode dan genoemd in artikel 42, zolang niet op andere wijze in de zorg voor zieke kinderen, ouders of partner kan worden voorzien.
  2. De bepalingen uit de Wet Arbeid en Zorg zijn van toepassing.