hoofd programmering (8)
Ontwikkelen, uitvoeren en extern uitdragen van het inhoudelijk programmabeleid, verzorgen programmering van één of meer disciplines, direct leiding geven aan programmeurs en onderhouden contacten met artiesten, agenten, boekingskantoren, financiers, distributeurs; dragen van budget-verantwoordelijkheid.

senior programmeur zeer groot podium (8)
Verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling en vernieuwing van het artistiek-inhoudelijk beleid van een zeer groot podium, op een of meerdere terreinen van muziek en dance. Verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling en de realisatie van beeldbepalende programma’s, festivals, manifestaties, projecten en andere evenementen. Onderhouden van contacten met agenten en boekingskantoren van topartiesten en -ensembles. Heeft een coördinerende taak en kan een leidinggevende functie hebben. 

producent interne producties (8)
Als eerst verantwoordelijke initiëren, produceren en distribueren van multimediale en interdisciplinaire projecten, speciaal voor poppodia en vergelijkbare locaties en het ontwikkelen van beleid op dit terrein. Het scouten en begeleiden van initiatieven. Het begroten van projecten, opstellen van subsidieaanvragen en sponsorverzoeken, het aantrekken van en direct leiding geven aan medewerkers, budgetbewaking, het opstellen van financiële afrekeningen, evaluaties en inhoudelijke verslagen. Is verantwoordelijk voor publiciteit, het verzorgen van perspresentaties, het onderhouden van contacten met verwante zalen in binnen- en buitenland en interne contacten.

uitvoerend producent productiehuis (7)
Onder de producent interne producties mede verantwoordelijkheid dragen voor het initiëren, produceren en distribueren van multimediale en interdisciplinaire projecten, speciaal voor poppodia en vergelijkbare locaties. Het mede scouten en begeleiden van initiatieven. Het begroten van projecten, opstellen van subsidieaanvragen en sponsorverzoeken, het operationeel leiding geven aan medewerkers, het opstellen van financiële afrekeningen, evaluaties en inhoudelijke verslagen. Is mede verantwoordelijk voor publiciteit, het verzorgen van perspresentaties, het onderhouden van contacten met verwante zalen in binnen- en buitenland en interne contacten.

programmeur A (7)
Mede verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het inhoudelijk beleid, realiseren van een breed scala aan programma-activiteiten in één of meerdere disciplines voor brede publieksgroepen in diverse product-markt combinaties, onderhouden contacten met artiesten, agenten, boekingskantoren, financiers, distributeurs; kan (bescheiden) leidinggevende taak hebben; verstrekken interne informatie voor pr en techniek.

programmeur B (6)
Adviseren over het inhoudelijk beleid. Het zelfstandig en/of volgens instructie  realiseren van programma-activiteiten in één of meerdere disciplines voor brede publieksgroepen in diverse product-markt-combinaties. Onderhouden contacten met artiesten, agenten, boekingskantoren, financiers, distributeurs; verstrekken interne informatie voor pr en techniek. Heeft geen leidinggevende taken en valt hiërarchisch altijd direct onder het hoofd programmering en/of teamleider/coördinator en/of de directie.

medewerker educatie (6)
Voorbereiden, plannen, begeleiden van educatieve activiteiten, onderhouden contacten onderwijs en producenten, publiciteit en publiekswerving, verzorgen educatief begeleidingsmateriaal, voorbereiden subsidieaanvragen, mogelijk beperkt operationeel leiding geven.

medewerker programmering (5)
Onder volledige verantwoordelijkheid van het hoofd programmering / de programmeur bijdragen aan de uitvoering van het programmabeleid, eventueel verzorgen van programmering van kleine delen van het aanbod, bijhouden jaarplanning, administratie, contact houden met boekingskantoren, agenten en distributeurs, verstrekken interne informatie voor pr en techniek.

assistent educatie (3)
Assisteren bij voorbereiding, planning en begeleiding van educatieve activiteiten, onderhouden contacten onderwijs, assistentie publiekswerving en publiciteit, verspreiden begeleidingsmateriaal.