controller (8)
Inrichten financiële administratie en ontwikkelen financiële procedures, beoordelen management rapportages, bewaken en signaleren kosten en liquiditeitsontwikkeling, maken financiële rapportages en verantwoordingen (overzichten maandcijfers, begroting, jaarrekening); begeleiden externe accountants- en belastingdienstcontrole; actueel houden uitrusting en inrichting financiële administratie; realiseren personeels- en salarisadministratie.

hoofdadministrateur (7)
Onder directeur of controller mede verantwoordelijkheid dragen voor het financieel beleid, maken financiële rapportages en verantwoordingen (overzichten maandcijfers, begroting, jaarrekening), begeleiden externe accountants- en belastingdienstcontrole, bewaken en signaleren kosten- en liquiditeitsontwikkeling, verantwoordelijk voor inrichting en functioneren van de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie.

administrateur (6)
Onder hoofdadministrateur verzorgen van financiële rapportages en verantwoordingen (overzichten maandcijfers, begroting, jaarrekening); verzamelen, verwerken en verstrekken van financiële informatie; mede verantwoordelijk voor inrichting en functioneren van de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie.

medewerker financiën (4)
Zelfstandig werkzaamheden verrichten ten behoeve van verzameling, verwerking en  verstrekking van financiële informatie, uitvoeren boekhoudkundige werkzaamheden (bank-, debiteuren- en crediteurenadministratie en facturering), bijdragen aan financiële rapportages, administratieve ondersteuning salarisadministratie.

medewerker loon- en personeelsadministratie (4)
Onder verantwoordelijkheid van hoofd financiën/administrateur (mogelijk hoofd P&O) de volledige uitvoering verzorgen van de loonadministratie van vaste medewerkers, oproepkrachten en artiesten, voeren van de personeelsadministratie, onderhouden van reguliere contacten met UWV en pensioenverzekeraar, verzorgen registratie ziekteverzuim.

assistent financiën (3)
Uitvoeren van financieel administratieve werkzaamheden volgens vaste procedures en richtlijnen (gegevensmutatie, bankmutaties, beheren databestanden, registreren gegevens), uitvoeren ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van hoofd afdeling.

assistent administratie (2)
Uitvoeren van eenvoudige administratieve taken zoals verzenden rekeningen, correspondentie en invoeren/muteren gegevens o.a. van lidmaatschapsadministratie, voorraadadministratie, controle kastellingen.