1. Als zich een situatie voordoet waarbij het noodzakelijk is dat werknemer zorg  of bijstand verleent aan een ziek kind, ouder of partner, heeft werknemer recht op zorgverlof. Voor het zorgverlof voor partner en bloed- of aanverwanten in de 1e graad kan er zogenaamd kortdurend zorgverlof worden toegekend. Hiervoor geldt een periode van maximaal twee keer de arbeidsduur per week in een periode van 12 maanden. Parttimers krijgen minder verlof: tweemaal het aantal wekelijkse arbeidsuren per twaalf maanden. Het zorgverlof hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen.
  2. Over de verlofuren heeft werknemer recht op doorbetaling van 70% van het feitelijk salaris.